Buurtlunch

Datum:    di 02-06-2020
Tijdstip:  12:00 - 14:00

Locatie
De Poel

Categorieën


BUURTLUNCH: elke eerste maandag van de maand is er een lunch voor alle dorpsgenoten.
In juni is dit eenmalig op dinsdag ivm Pinksteren
Inloop vanaf 12.00
uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en brood, hoofdzaak is
een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van
harte welkom.
Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een meeetend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen.
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of
nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan
wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
Hopelijk zien we u om 12.00 uur in de Poel.
Buurthulp Netersel.