Neterpop 2017

Datum:    vr 21-04-2017
Tijdstip:  20:00

Categorieën


NETERPOP BACK TO BASIC!
Na twee jaar afwezigheid komt er weer een Neterpop! Deze 19de
editie gaat terug naar de basis. Alle bezoekers in één tent, hoog
ons-kent-ons-gehalte, lage entreeprijs en vooral gezelligheid en
ambiance. Wil je oude bekenden tegenkomen of een nieuwe liefde
ontmoeten, dan zit je goed bij Neterpop. De organisatie zorgt dat
alle ingrediënten voor een goed Kempisch tentfeest aanwezig zijn.
Er is gekozen voor een aangepaste opzet. De leeftijdsgrens is ver-
hoogd naar 18 jaar. Ook de programmering wordt enigszins aangepast. De rode
draad is “FEEST”! Van opener tot afsluiter word je meegevoerd door de muziek,
ga je uit je dak, vergeet je de sores van alledag en ga net als ‘vroeger’ weer ouder-
wets los. Back to Basic dus. Het nieuwe logo onderstreept de nieuwe opzet. Wij
hebben er zin, jullie ook?
Ed, Hidde, Jan, Jeroen Johan, Karin, Maria en Rob.
Neterpop 2017 wordt gehouden op vrijdag 21 april. Hou vrij die datum!