Sponsorloop

Datum:    vr 22-04-2016
Tijdstip:  09:00 - 12:00

Categorieën


SPONSORLOOP LAMBERTUSSCHOOL Aan alle inwoners van Netersel. Wij vragen even uw aandacht voor het volgende. Tussen 1 en 13 april a.s. kunt u kinderen van onze school aan de deur verwachten met de vraag of u hen wilt sponsoren voor de SPONSORLOOP op vrijdagochtend 22 april . Enige informatie vooraf lijkt ons op zijn plaats: Sponsorloop ten bate van het Ronald McDonald Kinderfonds. Als je ziek bent, wil je je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je hebben. En natuurlijk willen ouders hun zieke kind geen minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook broertjes en zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis. Hulp is onmisbaar! Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en is volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Daarom hebben we dit jaar gekozen om met een sponsorloop geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Met €60,- is een overnachting voor een heel gezin mogelijk, op loopafstand van het kind in het ziekenhuis. Zo zorgen we er samen voor dat een gezin bij elkaar kan zijn op het moment dat ze elkaar het hardste nodig hebben. Iedere bijdrage telt. Hartelijk dank voor uw hulp! Hoe gaat de sponsorloop in zijn werk? Gedurende 1½ uur gaan de kinderen proberen een zo groot mogelijke afstand te lopen. Voor groep 1 t/m 4 is daarvoor een ronde van 500 meter uitgezet. Voor groep 5 t/m 8 bedraagt de ronde 1000 meter. De kinderen komen u vragen een bedrag per ronde in te zetten of een vast bedrag te sponsoren. Daarvoor hebben de kinderen een formulier bij zich, waarop u uw wijze van sponsoring kunt invullen. Het vaste bedrag mag u direct aan het kind meegeven. Kiest u voor een bedrag per ronde dan komen de kinderen in de periode van 22 april namiddag t/m 29 april bij u terug om het bijeengelopen sponsorbedrag op te halen. Als bewijs voor het aantal gelopen rondes hebben zij een “controlestempelkaart” bij zich. De kinderen lopen maximaal 15 rondes tegen betaling. Wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Kinderen en team van de Lambertusschool.