Evenementenregeling

De Poel Logo

Stichting Gemeenschapshuis Netersel

Netersel

Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Netersel heeft de evenementenregeling zoals die in 2009 is vastgesteld in augustus 2014 op een aantal punten aangepast.

Het uitgangspunt blijft nog steeds dat verenigingen/gebruikers bij het organiseren van grotere evenementen in De Poel financieel gezien kunnen meeprofiteren van de drankverkoop.

De evenementenregeling die op december 2014 ingaan is, ziet er als volgt uit:

  • Verenigingen/gebruikers die gebruik willen maken van gemeenschapshuis “De Poel” kunnen voor evenementen/activiteiten met 200 of meer personen na overleg met het bestuur en beheerders consumptiebonnen inkopen.
  • De verenigingen/gebruikers betalen voor het totaal aan afgenomen bonnen tegen de vastgestelde inkoopprijs.
  • De inkoopprijs van de bonnen is € 0,20 minder dan laagst gehanteerde consumptieprijs zoals deze gelden bij Gemeenschapshuis “De Poel” ten tijde van het evenement.
    Per jaar kunnen de consumptieprijzen en dus inkoopprijs echter bijgesteld worden.
  • De organiserende verenigingen/gebruikers zijn vrij in het bepalen van de verkoopprijs die tijdens het evenement van toepassing is. Het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs komt geheel ten goede van de organiserende verenigingen/gebruikers.
  • In beginsel zal het te serveren assortiment worden beperkt tot koffie en thee, frisdranken, pils (van het vat), witte- en rode wijn, zodat er per consumptie sprake is van één consumptiebon/prijs.
  • Het huishoudelijk reglement van De Poel blijft van toepassing. Denk hierbij aan de zorg voor voldoende vrijwilligers ten behoeve van onder andere opbouw, bonnenverkoop, bediening en opruimen.
  • Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organiserende verenigingen en Stichting Gemeenschapshuis Netersel om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar te voorkomen. Bij het organiseren van een evenement moet vooraf duidelijk zijn dat al het mogelijke is gedaan om betrokken medewerkers en bezoekers goed te informeren betreffende alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar. Op de site nix18.nl zijn de nodige voorlichtingsmaterialen te downloaden.  Het vragen van een ID aan de jeugdigen bij het verstrekken van alcoholhoudende dranken behoort tot de mogelijkheden.

Namens het bestuur Stichting Gemeenschapshuis Netersel
bestuur@depoel-netersel.nl