Locatievereniging “Bouwen in Netersel”

 

Open hier de Presentatie Brink (januari 2020)

 

De locatievereniging Bouwen in Netersel heeft als doel:

  • het ontwikkelen en bouwen van woningen in Netersel
  • woningvoorraad van Netersel levensloopbestendig maken
  • bouwen naar behoefte voor starters en senioren

Projecten:

  • Smis
  • Latestraat II
  • De Hoekakker
  • Netersel bouwt met Elkaar (Carolus Simplexplein 3)
  • De Horst

Acties:

  • Onderzoek huisvesting/woonvormen senioren
  • Onderzoek seniorenwoningen WSZ in Beemke, Boontuintje, …
Voorzitter Henk Michiels
0650243569
Secr./Penm. Jip Koning
0634560854
E-mail bouweninnetersel@gmail.com
Opgericht 13-03-2003
KVK nr. 17153850

 

Plaats een reactie