Begin 2021 zijn er dorpsraad verkiezingen

Stel je kandidaat

De Dorpsraad is te bereiken via: dorpsraadnetersel@hotmail.com

Samenstelling dorpsraad:
Kees van der Heijden (voorzitter), Schuttersweg 6
Ely van Weert (secretaris), Beemke 24
Jip Koning, Hoekakker 10
Joel Veraa, de Hoeve 31
Jennie Markestijn-Slijkerman, de Lei 19
Birgitta van der Hulst-Schoo, Carolus Simplexplein 4
Henk Looijmans, De Smis 1

Dorpsraad Netersel is een privaatrechtelijke dorpsraad

Vergaderdata 2020:

  • 28 september
  • 14 december

Telkens om 20 uur in De Poel

Dorpsraadverslagen:

Notulen 28 september 2020

Notulen 6 juli 2020

De notulen van de laatste vergadering zijn altijd een concept verslag. In de eerst volgende vergadering wordt het verslag formeel vastgesteld.