Meld je aan voor de digitale van Aalsten tot Goor via e-mail:

Tip: Voeg vatg@depoel-netersel.nl toe aan je adressenlijst dan verdwijnt de e-mail niet in je ongewenste post.

  • Kopij inleveren voor de digitale dorpskrant kan voor maandag 18 uur via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl
  • De van Aalsten tot Goor verschijnt verschijnt wekelijks op woensdag na 18 uur via e-mail je je eigen e-mailbox
  • Voor vragen over de digitale bezorging: vatg@depoel-netersel.nl
  • Een papierenversie is op verzoek beschikbaar via Harry Van Hoof fietsen, informeer hiervoor bij Buurthulp