Community Whatsapp Netersel

Tijdens de dorpsraad van 8 mei wordt uitgelegd hoe de Community Whatsapp Netersel gaat werken en hoe de vAtG-Whatsapp gaat werken.

Maandag 15 mei om 20 uur volgt in De Poel nogmaals deze uitleg. Dan is het ook mogelijk om te oefenen en vragen te stellen.

Community Whatsapp is een nieuwe functie van Whatsapp en als dorp Netersel gaan we deze functie in gebruik nemen. Het staat iedereen vrij hier wel of niet gebruik van te maken. De Community Whatsapp Netersel is bedoeld voor specifieke berichtgeving die het hele dorp betreft én het heeft een ‘paraplu’-functie. Dat wil zeggen andere Whatsappgroepen kunnen hieronder komen te vallen.

Daarnaast hebben we de van Aalsten tot Goor die voor de algehele berichtgeving zorgt. De van Aalsten tot Goor krijgt ook een eigen whatsapp-groep. N.B. De dorpskrant van Aalsten tot Goor blijft wekelijks op woensdag via e-mail en voor de niet digitaalvaardige dorpsgenoten op papier verschijnen.

Voor de van Aalsten tot Goor Whatsappgroep kun je je al opgeven.