Stichting ONV

Hét onderdak voor groepen en verenigingen in Netersel

Stichting Onderkomen Neterselse Verenigingen (Stichting ONV) is al in 2003 opgericht om de belangen van jongerenverenigingen binnen Netersel en omgeving op het gebied van huisvesting en faciliteiten te behartigen.

In 2015 heeft ONV een permanente accommodatie gerealiseerd die in november van dat jaar feestelijk geopend is.

Het nieuwe gebouw “De Muilerij” staat open voor jongerenvereniging De Barbiertjes maar ook voor andere verenigingen. Zo kan de (jeugd)toneelvereniging hier bijvoorbeeld hun decor bouwen, de kindervakantieweek hun jaarlijkse knutsel- en bosdagen voorbereiden, de korfbalvereniging hun jaarlijkse ouderdag of kamp houden. Kortom een multifunctioneel gebouw dat volop uitnodigt om samen activiteiten te ondernemen en elkaar te ontmoeten.

Activiteitenschuur De muilerij

Wat wil ONV concreet?

De accommodatie, die ONV voor ogen staat, bestaat uit een ruime, energiezuinige en duurzaam gebouwde accommodatie (28 m x 14 m) die geschikt is voor “ruigere” activiteiten zoals wagens bouwen voor carnaval, decorstukken voor toneel, cursussen, workshops, lassen, timmeren en construeren, enz.  Activiteiten die doorgaans niet mogelijk zijn in de reguliere gemeenschapshuizen of verenigingsgebouwen.

Stichting ONV is eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor de exploitatie. De grond is gepacht van Gemeente Bladel. Minimaal twee jongerenverenigingen krijgen als hoofdgebruiker onderdak. Verder kunnen een aantal groepen regelmatig of incidenteel gebruik maken van de ruimte of de faciliteiten.

De Stichting ONV is nog steeds bezig om de inrichting de definitieve inrichting van het gebouw. Beperkte financiële middelen vormen momenteel de bottle neck. Veel van de afbouw en inrichting zal met inbreng van de verenigingen plaatsvinden.  De jaarlijkse exploitatie wordt gefinancierd uit de huurvergoedingen en opbrengsten uit bijzondere activiteiten door de verenigingen.

Het project draait geheel op vrijwilligers zonder structurele subsidiëring van de gemeente of andere partijen. Kortom een multifunctioneel gebouw dat volop uitnodigt om samen activiteiten te ondernemen en elkaar te ontmoeten.

Voor nadere informatie

Frank van Limpt – voorzitter St.ONV
06-13235570 – vlimpt@gmail.com