Laatste papieren Van Aalsten tot Goor

BESTE DORPSGENOTEN, LEZERS VAN VAN AALSTEN TOT GOOR. 

Zoals al eerder aangegeven gaan we vanaf het nieuwe schooljaar van start met de digitale versie van dit dorpskrantje. 37 jaar lang is dit krantje (bijna) wekelijks in elkaar gezet, gedrukt en bezorgd. 

Daarvoor willen wij iedereen van harte bedanken met name de school, die altijd hun medewerking heeft verleend door het beschikbaar stellen van hun kopieerapparatuur, dank aan de conciërges Wim en zijn voorganger, die elke week maar weer, geheel vrijwillig, het drukwerk hebben verzorgd. 

De groepsleerkrachten Harrie, Ron en Lars van groep 7 /8 die op woensdag een kwartiertje van hun tijd besteedden om de verdeling van de krantjes te regelen. Vooral ook dank aan alle kinderen, die ooit in groep 7 / 8 zaten, en die dan weer op hun beurt de krantjes bij alle huisadressen bezorgden. 

Tijdens de vakanties waren er de vrijwilligers, Jan, Bets, Toos, en Kees, die een “wijkje” hebben gelopen, ook dank aan jullie. 

Henk en Corien die ons ontzettend geholpen hebben om de digitale versie op poten te zetten en dit gestalte hebben gegeven. Ook in de toekomst zullen Henk en Corien dit blijven doen, dank je wel. Bart en Marlies blijven in de redactie, Henk en Corien zullen de digitale bezorging van Van Aalsten tot Goor verzorgen.

Fijne vakantie en tot in augustus, Bart en Marlies

 

Plaats een reactie