Verborgen schatten van de Kempen

Heeft u een vondst of oud voorwerp waarover u meer wilt weten? . Twee experts, Nico Arts en Godfried Scheijvens beide archeoloog, buigen zich over uw vondsten van ‘onder de grond’ en uw oude voorwerpen van ‘boven de grond’. Hierbij vertellen ze u niet of het Kunst of Kitsch is, maar geven ze interessante achtergrondinformatie over uw verborgen schat! Wat is het precies? Waar komt het vandaag? Hoe oud is het? Vondsten en voorwerpen waar we voor deze activiteit naar zoeken zijn onder andere munten, aardewerk scherven, oude gebruiksvoorwerpen of bijzondere erfstukken.

Heeft u een verborgen schat waarover u graag meer zou willen weten, kondig dit dan vooral aan door contact op te nemen via netersel-beeldenvanvroeger@outlook.com of 0623079010 (Frans van de Wijdeven). Ook zonder aankondiging bent u van harte welkom.

Let op: De experts zijn niet specifiek georiënteerd op het taxeren van uw spullen, het is dus niet de bedoeling om uw spullen op financiële waarde te laten schatten

 

De experts zijn:
Nico Arts.  Stadsarcheoloog Eindhoven

Nico Arts studeerde culturele antropologie in Leiden en pre- en protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 kwam hij in dienst bij het Archeologisch Centrum Eindhoven. Arts heeft lezingen en voordrachten gegeven over de archeologie en geschiedenis van de stad en was in 2008 betrokken bij de manifestatie rond de middeleeuwse kroniek Florarium Temporum. Arts gaf leiding aan diverse opgravingen, onder meer in het centrum van de gemeente, op de terreinen van klooster Mariënhage, van de Heuvel Galerie (waar zich het Kasteel van Eindhoven bevond), het  18 septemberplein (waar zich een stadspoort bevonden), en de resten van de middeleeuwse Sint-Catharinakerk, voorloper van de huidige Catharinakerk. De resultaten van die opgravingen zijn beschreven in het boek ‘Een bed van botten.’

 

Godfried Scheijvens, archeoloog

Godfried heeft zijn archeologiestudie gevolgd aan de VU in Amsterdam. Hij werkte onder andere voor de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in Amersfoort op het project Kwaliteitsverbetering Archis2. Werkzaam als Archeoloog Meldpunt Bodemvondsten bij de Provincie Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, met als werkzaamheden: de inname, uitwerking en invoering in Archis II van door burgers van Noord-Brabant bij het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten gedane vondst meldingen en de herinventarisatie van oude vondstcomplexen in het Provinciaal Depot Bodemvondsten.

Plaats een reactie